มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งโรงคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย และมีความประสงค์ใช้ระบบโอโซนในการกำจัดกลิ่นของเสียจากภายในโรงขยะ ไม่ให้ออกสู่สาธารณะ